dcsimg
Facebook Twitter
ครบ 500 บาท
ครบ 1,000 บาท

*วิธีการแลกรับถุงผ้าลายญี่ปุ่น จากหมูดำ ซีพี-คูโรบูตะ หรือ ตุ๊กตาน้องคูโรจัง จากหมูดำ ซีพี คูโรบูตะ (สำหรับโปรโมชั่นต่อที่ 2)

  1. ถ่ายภาพใบเสร็จที่มีเมนูหมูดำ ซีพี-คูโรบูตะ ที่มียอดใบเสร็จตามที่กำหนดในโปรโมชั่นต่อที่ 2
  2. อัปโหลดภาพใบเสร็จดังกล่าวในข้อที่ 1 ผ่านทาง www.cpkurobutafestival.com หรือสแกนผ่าน QR CODE เพื่อรับสิทธิ์แลกรับถุงผ้าลายญี่ปุ่นจากหมูดำ ซีพี-คูโรบูตะ หรือ ตุ๊กตาน้องคูโรจัง จากหมูดำ ซีพี-คูโรบูตะ ตามเงื่อนไขที่กำหนด