dcsimg
Facebook Twitter

*เงื่อนไขการแลกรับที่รองแก้วน้ำน้องคูโรจัง จากหมูดำ ซีพี-คูโรบูตะ หรือ ปากกาน้องคูโรจัง จากหมูดำ ซีพี คูโรบูตะ

  1. เมื่อสั่งเมนูพิเศษ คูโรบูตะ จิ้มแจ่ว จำนวน 1 เซต จึงจะได้สิทธิ์แลกรับที่รองแก้วน้ำน้องคูโรจัง จากหมูดำ ซีพี-คูโรบูตะ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  2. เมื่อสั่งเมนูพิเศษ คูโรบูตะ จิ้มแจ่ว จำนวน 2 เซตขึ้นไป จึงจะได้สิทธิ์แลกรับปากกาน้องคูโรจัง จากหมูดำ ซีพี-คูโรบูตะ ตามเงื่อนไขที่กำหนด